• اطلاعات کاربر

  • اطلاعات اثر

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, zip.
    فایل word یا PDF رزومه را آپلود کنید. دقت کنید نام فایل ارسالی لاتین باشد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, ppsx, zip, gif, png, pdf.
    فایل اثر خود را آپلود کنید. دقت کنید نام فایل ارسالی لاتین باشد. حداکثر حجم: 30 مگابایت امکان ارسال 5 فایل وجود دارد